• DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ NA WAKACJE Gdy Bóg ukończył w szóstym dniu swoje dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. (Rdz. 2). * Gdy Apostołowie wrócili […]