Siostra Waleria w Kole Misyjnym

Gość z Senegalu odwiedził również nasze parafialne Koło Misyjne. Zdjęciom i opowiadaniom nie było końca.
Oprócz leczenia dzieci są i sprawy kościoła – duszpasterskie, powołaniowe, prowadzenie szkoły katolickiej i opieka nad więźniami.

Kaplica zakonna

Kaplica zakonna

Miejscowe powołania zakonne

Miejscowe powołania zakonne

Siostry składają Śluby w obecności Ks. Biskupa

Siostry składają Śluby w obecności Ks. Biskupa

Msza św.prymicyjna

Msza św.prymicyjna

Ks.Prymicjant po Mszy Św. obdarowany przez rodzinę

Ks.Prymicjant po Mszy Św. obdarowany przez rodzinę

I Komunia Św. dzieci

I Komunia Św. dzieci

Wnętrze katedry

Wnętrze katedry

Chłopcy w katolickiej szkole

Chłopcy w katolickiej szkole

I więźniom trzeba pomóc

I więźniom trzeba pomóc

Więzniarki uczą się czytać i pisać

Więzniarki uczą się czytać i pisać

Więźniarki po wyjściu z więzienia za dobre sprawowanie otrzymują maszynę do szycia, aby mogły samodzielnie coś zapracować.

Więźniarki po wyjściu z więzienia za dobre sprawowanie otrzymują maszynę do szycia, aby mogły samodzielnie coś zapracować.

Dar z Ameryki - maszyny do szycia dla więźniarek

Dar z Ameryki – maszyny do szycia dla więźniarek

Więźniarki uczą się szycia

Więźniarki uczą się szycia

Członkowie naszego Koła złożyli ofiare na Misję w Senegalu i zapewnili o stałej modlitwie.

Brak możliwości komentowania.