Święte Triduum Paschalne

Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Na pamiątkę tego wydarzenia liturgię wielkoczwartkową sprawuje się w kolorze białym. Podczas niej dokonuje się obrzędu umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi Apostołom. Po Eucharystii kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.
W Wielki Czwartek dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Wszystkich parafian zapraszamy do udziału we Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 i przyjęcia Komunii Św. w tym dniu. Po Mszy Św. – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 20.30, którą prowadzą Seniorzy. O godz. 16.00 zapraszamy na Mszę Św. wszystkie dzieci. Prosimy o przyniesienie skarbonek wielkopostnych.

DSC_6774DSC_6785DSC_6792DSC_6807


Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest sakrament chorych, którego można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia śmiercią. Mimo takiej surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet papież. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, której tradycja sięga IV wieku, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.
W Wielki Piątek: o 7.00 – Ciemna Jutrznia, na którą serdecznie zapraszamy. Adoracja w Ciemnicy od 8.00 do 17.30. O 17.30 – Droga Krzyżowa, a po niej – Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Po Liturgii – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do g. 22.00: od 19.30 do 20.30 – Seniorzy; od 21.00 do 22.00 – młodzież. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Zaleca się zachowanie postu od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Kolekta w Wielki Piątek – na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie i kościołów w Ziemi Świętej. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
DSC_6818 DSC_6819 DSC_6821
DSC_6827DSC_6830DSC_6845DSC_6850DSC_6853


Wielka Sobota
Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych. Życzeniem Kościoła jest, by obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynały się wieczorem w sobotę, ale nie wcześniej jak po zachodzie słońca. Podkreśla to już sama nazwa „wigilia”, która w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest i w tym przypadku. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy – „paschalna” pochodzi z języka hebrajskiego od słowa „pascha” i oznacza tyle co „przejście”. Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia. Liturgia Wielkiej Soboty dotyczy całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Wierni, pragnący być posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając zapalone świece w rękach, starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Chcą, gdy powróci, aby zastał ich czuwających i zaprosił do swojego stołu na niebieską ucztę.
Liturgia tej nocy ma cztery części:
– obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;
– liturgia słowa, którą tworzy aż dziewięć czytań (ukazują one wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał Pan, wtedy też rozlega się potrójne, radosne Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie);
– liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a w niektórych kościołach obrzęd chrztu i bierzmowania;
– liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
W Wielką Sobotę o 7.00 – Ciemna Jutrznia.
Adoracja przy Bożym grobie – od 8.00 do 18.00: od 9.00 do 10.00 – Seniorzy; 10.00 – 10.30 – Koło Misyjne; 10.30 – 11.30 – Róże Różańcowe i Rodzina Franciszkańska; 11.30 – 12.00 – dzieci.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny – 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30.
O 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej. Prosimy o przyniesienie świec.
DSC_6858DSC_6851DSC_6880DSC_6888DSC_6914


Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiegoo godz. 6.00 – Msza św. z procesją rezurekcyjną. Zapraszamy orkiestrę i poczty sztandarowe. Uroczyste nieszpory wielkanocne – o godz. 15.00. Nie będzie w tym dniu Mszy św. o godz. 16.00.
W Poniedziałek Wielkanocny : Msze św. o 6.30, 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00. Nie będzie nieszporów.DSC_6923DSC_1996
Więcej zdjęć w galerii.

Brak możliwości komentowania.