Klub Górników żegna Herberta Winszczyka

Herbert Paweł Winszczyk urodził się 15 stycznia 1934 w Piekarach Rudnych jako pierwsze dziecko Eryka i Marii z domu Powolik. Naukę rozpoczął w 1940  w niemieckiej, a późnej w polskiej szkole podstawowej w Bobrownikach; następnie uczęszczał do Technikum Mechanicznego  w Tarnowskich Górach. W 1954 jako jeden z nielicznych zdał egzaminy wstępne i rozpoczął naukę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera. Był w tym czasie drugą osobą w Bobrownikach z takim tytułem.
Całe swoje życie zawodowe związał z Fabryką Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”, gdzie pracował na  wielu stanowiskach zdobywając wiedzę i doświadczenie. Jako  kierownik Działu Postępu Technicznego mógł pochwalić się wdrożeniem wielu innowacyjnych rozwiązań oraz uzyskaniem patentów. Był także wieloletnim przewodniczącym Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP”.
Interesował się historią oraz dziedzictwem naszego regionu. Aktywnie uczestniczył w życiu naszej lokalnej społeczności. Był inicjatorem licznych przedsięwzięć m. in.: gazyfikacji naszej dzielnicy, budowy parkingu parafialnego czy ostatnio renowacji zabytkowych nagrobków. Piastował również wiele funkcji społecznych takich jak : Przewodniczącego Rady Dzielnicy,  był członkiem Rady Parafialnej, członkiem Klubu Górników, a także udzielał się w Zarządzie Koła Seniora przy naszej parafii.
Zmarł 2 marca 2020 roku w wieku 86 lat. Został pochowany w grobie rodzinnym wraz z ukochaną żoną Anielą na cmentarzu parafialnym.

Spoczywaj w spokoju!

Brak możliwości komentowania.