Ogłoszenie dotyczące przedszkola

PLANOWANY NABÓR DO PRZEDSZKOLA

 „Akademia Pana Boga” – Niepubliczne Przedszkole Parafialne, które wspólnie budujemy, ogłasza orientacyjny nabór na planowane otwarcie 1 września 2019 roku.
Naszą misją będzie zapewnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju dziecka, wspierając opiekę na katolickich wartościach.
Program wychowawczo-dydaktyczny będzie miał na celu rozwijanie możliwości twórczych i intelektualnych potencjału dziecka w harmonii z otaczającym go światem.
Liczne zajęcia dodatkowe będą miały za zadanie rozbudowanie zainteresowań oraz poszerzenie światopoglądu podopiecznego. Najistotniejsze wartości, jakie chcemy aby były podstawą nauczania to: Miłość do Boga, rodziny oraz szacunek do drugiego człowieka.
Serdecznie zapraszamy do wstępnego zgłoszenia dziecka w załączonym na stronie internetowej formularzu do dnia 30.04.2019r.
Informujemy, że zgłoszenie nie jest wiążące, a jedynie informacyjne.

Akademia Pana Boga
ul. Jana Kazimierza Wielkiego
Tarnowskie Góry 42-605

KARTA PLANOWANEGO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA PANA BOGA” na rok szkolny 2019/2020

Zgłaszam planowane przyjęcie mojego dziecka do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA PANA BOGA”, mieszczącego się w Bobrownikach Śląskich przy ulicy Jana Kazimierza Wielkiego, Tarnowskie Góry 42-605

……………………………………………………………………………………………………………………..

DANE DZIECKA

…………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………(data i miejsce urodzenia )

………………………………………………………………………………………………………………………………(adres zamieszkania)

Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godzinach od ……… do …………

Będzie korzystać z następujących posiłków:

  • śniadanie ………………
  • obiad ……………………
  • podwieczorek………….

……………………………………………………………………………………………………………………………… (choroby przewlekłe, alergie)

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny:

  1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej  „Karcie Zgłoszenia” są zgodne ze stanem faktycznymi jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
  2. Zobowiązuję się do informowania Ks. Proboszcza o każdorazowej zmianie powyższych danych.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w sprawach związanych z rekrutacją i opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
  4. Zostałem pouczony o prawie wglądu do danych moich i dziecka oraz zmiany tych danych.

Tarnowskie Góry, dnia …………………………..

……………………………………………….                                   ……………………………………………(podpis matki)                                                                             (podpis ojca)

Parafia Przemienienia Pańskiego
w Tarnowskich Górach
ul. W. Sojki 3
42-605 Tarnowskie Góry

WSTĘPNA REKRUTACJA NAUCZYCIELI

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych współpracą nauczycieli oraz inne osoby chętne podjąć pracę w nowo powstającym Przedszkolu Niepublicznym „ Akademia Pana Boga” w Bobrownikach Śląskich. Przedszkole zamierzamy otworzyć we wrześniu tego roku.
Zainteresowane osoby prosimy, aby złożyły swoje CV w Kancelarii Parafialnej Przemienienia Pańskiego do dnia 30.04.2019r.

Z poważaniem
Ks. Proboszcz Piotr Ciba

Brak możliwości komentowania.